ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Αντικείμενο Σπουδών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας»διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, καταρτισμένο θεωρητικά και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο τομείς απασχόλησης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι
 • ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ
 • ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές
 • αναπηρίες)
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσης
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Faculty

Sorry no post found.