Παροχές στους Γονείς

Παροχές στους Γονείς

  • Η προαιρετική συμμετοχή σε Club Διδασκαλίας σύγχρονων και ευρωπαϊκών παραδοσιακών χoρών.
  • Η εγγραφή και η συμμετοχή σε group γονέων για μαθήματα αυτοάμυνας (πολεμικών τεχνών).
  • Η δυνατότητα συμμετοχής σε Club Υγιεινής Διατροφής και παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Υποστήριξη στους Γονείς

  • Παρέχουμε προσωπικές συναντήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για νομικές, φορολογικές υποθέσεις για τους γονείς των σπουδαστών και των αποφοίτων μας.
  • Διαθέτουμε υποστηρικτική υπηρεσία για άνεργους γονείς.

Εκπαίδευση στους Γονείς

  • To City Unity ΙΕΚ έχει ιδρύσει και λειτουργεί Σχολή Γονέων με συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση.
  • Προσφέρουμε τη δυνατότητα ένταξης σε τμήματα ενηλίκων για εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Η προαιρετική συμμετοχή και επιμόρφωση σε σχολή μαγειρικής.