Η Φιλοσοφία μας

Η Φιλοσοφία μας

Ακαδημαϊκή δυναμική και ανθρωποκεντρική αντίληψη

  • Επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι καταρτιζόμενοι σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό, επαγγελματικό & προσωπικό επίπεδο.
  • Το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό είναι πάντοτε στη διάθεση των καταρτιζομένων, καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, της επαγγελματικής τους αποκατάστασης αλλά και της εξέλιξής τους παρεμβαίνοντας συμβουλευτικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επαγγελματική εξέλιξη αλλά και δίνοντας λύσεις στα προβλήματά τους.
  • Σκοπός μας είναι η εκπαιδευτική δράση να είναι προσαρμοσμένη στις αυστηρές και απαιτητικές ανάγκες της αγοράς, αλλά και στα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα εκπαίδευσης.
  • Δημιουργούμε ευέλικτα προγράμματα επικεντρωμένα και προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του καθενός.
  • Η εκπαιδευτική διαδικασία διέπεται από ποιότητα και παρέχεται με υψηλά κριτήρια. Σε αυτό συμβάλλει ο σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται. Επίσης, θεωρητικοί, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες καταξιωμένοι στους χώρους εργασίας τους προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στην εκπαιδευτική κατάρτιση των καταρτιζομένων που εγγυάται την επαγγελματική τους εξέλιξη.
  • Οι προϋποθέσεις αυτές διασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία ΟΛΩΝ των καταρτιζομένων μας σε κάθε είδους εξετάσεις.
  • Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη και την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων των καταρτιζομένων μας.
  • Εγγυόμαστε την ουσιαστική πρακτική άσκηση όλων των καταρτιζομένων μας και δεσμευόμαστε για την άσκησή τους στις κορυφαίες επιχειρήσεις του αντίστοιχου τομέα κατάρτισης.
  • Δικτυωνόμαστε με τις κορυφαίες επιχειρήσεις και εταιρίες του χώρου και καταβάλλουμε προσπάθειες να τοποθετήσουμε κάθε καταρτιζόμενο στην κατάλληλη θέση -επιχείρηση για άσκηση και εργασία.
  • Επιδιώκουμε πάντοτε την ποιοτική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών και αποφοίτων μας.

Η Αποστολή και το Όραμα του City Unity ΙΕΚ

  • Η αποστολή του CityUnity ΙΕΚ είναι να παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας και ακαδημαϊκής πληρότητας άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας εστιάζοντας σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές ομάδες και έχοντας πάντοτε ως πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες των σπουδαστών.
  • Το CityUnity ΙΕΚ είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός φορέας που δίνει προτεραιότητα στη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογικών εξοπλισμών σε προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων.
  • Στόχος των προγραμμάτων του CityUnity ΙΕΚ είναι η πλήρης επαγγελματική ανέλιξη και σταδιοδρομία των καταρτιζομένων.

Το CityUnity ΙΕΚ μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.