ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Αντικείμενο Σπουδών

Το «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» είναι το άτομο που έχει εκπαιδευτεί σε εξειδικευμένους τομείς χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων και δραστηριοτήτων με επαρκείς γνώσεις για την είσοδο του και την εξέλιξή του σε στέλεχος στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Είναι αναγκαίο λοιπόν ο συγκεκριμένος τομέας να στελεχώνεται με άτομα όσο το δυνατόν περισσότερα έτοιμα να προσφέρουν παραγωγικό έργο μετά από μικρού διαστήματος πρακτική ενημέρωση και κατάρτιση.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι,ΙΙ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Τραπεζικούς Ομίλους
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες – Εφορίες
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Faculty

Sorry no post found.