ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Αντικείμενο Σπουδών

1. Μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Νοσηλευτή αποτελούν οι Νοσηλευτικές Πράξεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας του και αποσκοπούν:

 • Στην υποβοήθηση του αρρώστου να ενταχθεί στο περιβάλλον του χειρουργείου.
 • Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου.
 • Στην εφαρμογή των Ιατρικών οδηγιών.

2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής, αποστείρωσης που επιβάλλονται.

3. Επιλέγει, προμηθεύει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα απαραίτητα υλικά εργασίας.

4. Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

5. Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της χειρουργικής ομάδας στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ & ΑΝΑΝΗΨΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές
 • αναπηρίες)
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσης
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Faculty

Sorry no post found.