ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Βοηθός Νοσηλευτικής – Μαιευτικής

Αντικείμενο Σπουδών

Σκοπός της ειδικότητας είναι η παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των καταρτιζομένων στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας. Στόχος των αποφοίτων της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της υγείας.

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ & ΑΝΑΝΗΨΗ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Νοσηλευτικής – Μαιευτικής» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Δημόσια Μαιευτήρια
 • Γυναικολογικές Κλινικές
 • Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Ιδιωτικά Ιατρεία
 • Υγειονομικούς Σταθμούς
 • Ιδιωτικά Μαιευτήρια
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
 • Μονάδες Φροντίδας Νεογνών
 • Αθλητικά Κέντρα και Συλλόγους
 • Δημόσια Κολυμβητήρια – Ιδιωτικές και Δημόσιες Κατασκηνώσεις

Faculty

Sorry no post found.