ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Αντικείμενο Σπουδών

Μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Νοσηλευτή αποτελούν οι Νοσηλευτικές Πράξεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας του και αποσκοπούν:

 • Στην υποβοήθηση του αρρώστου να ενταχθεί στο περιβάλλον του χειρουργείου.
 • Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου.
 • Στην εφαρμογή των Ιατρικών οδηγιών.

2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής, αποστείρωσης που επιβάλλονται.

3. Επιλέγει, προμηθεύει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα απαραίτητα υλικά εργασίας.

4. Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

5. Συμμετέχει ενεργά ως μέλος της χειρουργικής ομάδας στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να εργαστεί σε:

 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Κέντρα Υγείας
 • Μονάδες Ιδιωτικών Κλινικών
 • Κινητές Μονάδες
 • Μονάδες Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών
 • Θεραπευτήρια
 • Πλήρωμα Ασθενοφόρων
 • Αθλητικά Κέντρα και Συλλόγους
 • Δημόσια Κολυμβητήρια – Ιδιωτικές και Δημόσιες Κατασκηνώσεις

Faculty

Sorry no post found.