ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Αντικείμενο Σπουδών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που του επιτρέπουν να επεξεργάζεται και να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρολογικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Επίσης, να θέτει σε λειτουργία, να χειρίζεται, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και να ασχολείται με το διαγνωστικό έλεγχο.

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να εργαστεί:

 • Σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
 • Σε μικρά και μεγάλα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
 • Σε επιχειρήσεις Οδικής Βοήθειας

Faculty

Sorry no post found.