ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Αντικείμενο Σπουδών

Ο «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Με τις αποκτούμενες γνώσεις μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Η ειδικότητα αυτή έρχεται ως αρωγός των αναγκών των Ελληνικών Επιχειρήσεων του Επισιτιστικού χώρου για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά με στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΙΙ
 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ
 • ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Ι
 • ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙV
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΙΙ

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) » μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Εστιατόρια ελληνικής ή διεθνούς κουζίνας
 • Επιχειρήσεις Επισιτισμού – Catering
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής
 • Επιχειρήσεις Εστιατορίων Γρήγορης Εστίασης

Faculty

Sorry no post found.