ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Αντικείμενο Σπουδών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» έχει πιστοποιήσει γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ιδανικό στέλεχος στα τμήματα και τις υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις λειτουργίες Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Είναι το στέλεχος που υλοποιεί με την επίβλεψη του προϊσταμένου του τις αποφάσεις και τον προγραμματισμό που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και την προβολή τους, καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης προϊόντων.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΕΡΕΥΝΑ MARKETING
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 • MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MARKETING (MARKETING PLAN)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETINGΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – H/Y)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Πολυεθνικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Τράπεζες
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Faculty

Sorry no post found.