ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας

Αντικείμενο Σπουδών

Η συγκεκριμένη ειδικότητα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους καταρτιζόμενους που έχουν ή θέλουν να έχουν επαφή με υγειονομικούς οργανισμούς και το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας. Στόχος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές στη διαχείριση υπηρεσιών υγείας παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν στον απαιτητικό τομέα της υγείας. Το στέλεχος της συγκεκριμένης ειδικότητας εκπαιδεύεται σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης στον τομέα της διαχείρισης υπηρεσιών υγείας.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικά Κέντρα Υγείας
 • Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας (ΔΕΚΟ κ.λ.π.)
 • Πολυεθνικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Ασφαλιστικές Εταιρίες
 • Φυσικοθεραπευτήρια
 • Ινστιτούτα Καλλωπισμού και Υγείας

Faculty

Sorry no post found.