ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας

Αντικείμενο Σπουδών

Είναι αναμφισβήτητος ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ναυτιλιακής επιχείρησης στην Εθνική Οικονομία και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς. Το «κλειδί» για την ποιοτική και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ναυτιλιακής εταιρίας είναι τα στελέχη της, και μέσω της κατάρτισης στελεχών στη συγκεκριμένη ειδικότητα εξασφαλίζεται μια νέα γενιά εξειδικευμένων ατόμων σε θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 • ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 • ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ- ΑΡΧΕΙΟ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ναυτιλιακές Εταιρίες
 • Ναυτικά Πρακτορεία
 • Πρακτορεία Θαλάσσιου Τουρισμού
 • Πρακτορεία Εξαγωγικού Εμπορίου
 • Εταιρίες Θαλάσσιας Ασφάλισης
 • Ναυπηγεία
 • Διυλιστήρια
 • Τράπεζες

Faculty

Sorry no post found.