ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού

Αντικείμενο Σπουδών

Η διοίκηση, η διαχείριση και το μάρκετινγκ του αθλητισμού αποτελούν σήμερα καινούργιες αθλητικές επιστήμες, που προήλθαν από την ανάγκη που δημιούργησαν οι μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης και πολύπλοκης λειτουργίας του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδά του. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού» ασχολείται με τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου των περιορισμένων χρηματικών, φυσικών, ανθρωπίνων και πληροφοριακών πόρων ενός αθλητικού οργανισμού για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Αθλητικούς Συλλόγους– Ομάδες
 • Ιδιωτικά και Δημοτικά Γυμναστήρια
 • Ιδιωτικές και Κρατικές Κατασκηνώσεις
 • Ιδιωτικά Σχολεία
 • Ιδιωτικά Εργομετρικά Κέντρα
 • Φυσικοθεραπευτήρια

Faculty

Sorry no post found.