ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Αντικείμενο Σπουδών

Το «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις (επαγγελματική συμπεριφορά), που είναι απαραίτητες για να καθοδηγεί και να προσανατολίζει ασθενείς ή υγιή άτομα στον ορθό τρόπο διατροφής. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται ως Σύμβουλος Διατροφής σε Μαζικά Κέντρα Διατροφής (π.χ. Οίκοι Ευγηρίας, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Ινστιτούτα – Κέντρα Αδυνατίσματος). Για παράδειγμα, το στέλεχος της συγκεκριμένης ειδικότητας σε συνεργασία με τους Ιατρούς ή το Νοσηλευτικό Προσωπικό Νοσοκομείων, καθοδηγεί το ειδικό προσωπικό παρασκευής και διανομής φαγητών ώστε οι ασθενείς να δέχονται φαγητό σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ι
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΓΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΙ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Το «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορεί να εργαστεί σε :

 • Ινστιτούτα Αδυνατίσματος
 • Κέντρα Αισθητικής και Ομορφιάς
 • Καταστήματα Υγιεινής Τροφής
 • Οίκους Ευγηρίας
 • Παιδικούς Σταθμούς
 • Κατασκηνώσεις
 • Νηπιαγωγεία
 • Εστιατόρια – Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Σχολεία
 • Κλινικές
 • Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Faculty

Sorry no post found.