ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Αντικείμενο Σπουδών

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί απασχολούνται στο Ραδιόφωνο, δηλαδή στο χώρο των Μ.Μ.Ε. Δεν αρκούν όμως οι σπουδές Δημοσιογραφίας για να διαθέτουν επαρκή γνώση για το μέσον, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον επειδή η πλειονότητα των παραγωγών δεν είναι δημοσιογράφοι. Σαφώς περισσότεροι είναι οι μουσικοί παραγωγοί και στους τελευταίους πρέπει να προστεθούν και οι απλοί μουσικοί επιμελητές, όπως και οι πάσης φύσεως παραγωγοί εκπομπών λόγου. Δεύτερον, επειδή η Δημοσιογραφία του Ραδιοφώνου σχεδόν δε διδάσκεται στις δημοσιογραφικές σχολές, αν και είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένη, τόσο θεωρητικά, όσο και στην πράξη.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ι: ΓΛΩΣΣΑ
 • ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • REPORTING
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΙ: ΚΕΙΜΕΝΟ
 • ΔΙΚΑΙΟ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΙΔΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 • ΠΗΓΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 • ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
 • ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΩΣ ΜΕΣΟ
 • ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΛΟΓΟΥ
 • WEB RADIO
 • ΤΖΑΖ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚ ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Ραδιοφωνικός Παραγωγός» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ραδιοφωνική Παραγωγή
 • Web Radio

Faculty

Sorry no post found.