ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΝΑΡΜ. ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΟΝΤΕΡ)

Χειριστής Ηλεκτρ. Συναρμ. Εικόνας

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μοντέρ πρέπει να έχει ανεπτυγμένη την αισθητική των πλάνων καθώς και την συνοχή τους έτσι ώστε, είτε σε συνεργασία με το σκηνοθέτη είτε μόνος του, κατόπιν έγκρισης του σκηνοθέτη, να μπορεί να συνδέσει τα πλάνα σε τηλεοπτικές ενότητες και τις ενότητες σε ολοκληρωμένο έργο. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι γνώστης των δυνατοτήτων μιας σύγχρονης τηλεοπτικής editing suite, καθώς και του χειρισμού όλου του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για το μοντάζ.

 • Ιστορία Κινηματογράφου
 • Ιστορία Broadcasting (Μ.Μ.Ε.)
 • Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας
 • Σενάριο
 • Μοντάζ
 • Μοντάζ Ήχου/Μουσικής
 • Ήχος
 • Παραγωγή
 • Ηλεκτρονικά
 • Συστήματα Μοντάζ
 • Συνδεσμολογία / Systeming
 • On Line & Off Line Editing / Disc
 • On Line & Off Line Editing / Tape
 • EFP / Mία Camera
 • Vision Control / Color Correction
 • Πολυκάμερα Συστήματα / Live
 • DVE/FX
 • Αγγλικά
 • Χρήση Η/Υ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Μοντέρ» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εταιρείες Κινηματογραφικής Παραγωγής
 • Τηλεοπτικούς Σταθμούς
 • Εταιρείες Παραγωγής Τηλεοπτικού Προγράμματος
 • Εταιρείες Παραγωγής Video Clip
 • Εταιρείες Παραγωγής Διαφημιστικών Spot
 • Παραγωγές οπτικοακουστικού προγράμματος, που προϋποθέτει τη δημιουργία κάθε μορφής εικόνας

Faculty

Sorry no post found.