ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Αντικείμενο Σπουδών

O Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών είναι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης.
Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης. Διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

 • Δίκαιο I και ΙΙ
 • Πρακτική Γραμματείας
 • Δακτυλογραφία Ι και ΙΙ
 • Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ
 • Στατιστική Ι και ΙΙ
 • Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία & Αλληλογραφία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Λογιστικά Φύλλα
 • Βάση Δεδομένων
 • Σύγχρονο Περιβάλλον
 • Γραφείου Γραμματεία Διεύθυνσης
 • Δημόσιες Σχέσεις και Marketing
 • Δεοντολογία Επαγγέλματος

Το «Γραμματέας Ανωτέρων Και Ανωτάτων Στελεχών» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, εταιρείες consulting, κ.ά.)
 • Τράπεζες Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση

Faculty

Sorry no post found.