ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Αντικείμενο Σπουδών

O απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας πρέπει να διακρίνεται για την άρτια κατάρτισή του γύρω από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις δημιουργικές της εφαρμογές στον κλάδο των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων. O χώρος της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης επικοινωνιακού υλικού αποτελεί τον κατ’ εξοχήν τομέα των δραστηριοτήτων του. Επίσης ο απόφοιτος θα πρέπει να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή και να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΩΜΑ – ΣΚΙΤΣΟ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφίστικης Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Εφημερίδες και Περιοδικά
 • Εκδοτικούς Οίκους
 • Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών
 • Τυπογραφικές Μονάδες
 • Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Faculty

Sorry no post found.