ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμού Αντικειμένων

Αντικείμενο Σπουδών

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδικότητας στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων, παραδοσιακών και ηλεκτρονικών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για τις οργανωτικές του ικανότητες στην οργάνωση όλου του φάσματος της εκτέλεσης ενός έργου, για την γνώση του γύρω από μεθόδους, τεχνικές και υλικά για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου αυτού.

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΔΟΜΙΚΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Αρχιτεκτονικά γραφεία
 • Γραφεία Πολιτικών μηχανικών
 • Γραφεία Διακοσμητών
 • Γραφεία Μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης
 • Εταιρίες Σχεδιασμού και Εμπορίας Επίπλων
 • Εταιρίες Κατασκευών
 • Σύμβουλοι προβολής και marketing επιχειρήσεων
 • Εταιρίες Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκθέσεων και Εκδηλώσεων
 • Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Faculty

Sorry no post found.