ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προπονητής Αθλημάτων

Αντικείμενο Σπουδών

Το επάγγελμα του δημοσιογράφου στηρίζεται στην προσωπική καλλιέργεια και γνώση καθώς και στην σωστή χρήση του λόγου. Ο ασκών το επάγγελμα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς, να διαθέτει κρίση και να μπορεί να αναλύει καταστάσεις ανεξάρτητα από τη φύση της συγκεκριμένης απασχόλησής του.

 • Δημοσιογραφικός Λόγος Ι: Γλώσσα
 • Πολιτική Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους
 • Θεωρία Επικοινωνίας
 • Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
 • Αγωγή του Λόγου
 • Στοιχεία Δημόσιων Σχέσεων
 • Αρχές Πολιτικής Επιστήμης
 • Δημοσιογραφικός Λόγος ΙΙ: Κείμενο
 • Ρεπορτάζ Ι: Πηγές
 • Ρεπορτάζ ΙΙ: Είδη
 • Ρεπορτάζ ΙΙΙ: Τύπος, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση
 • Διεθνείς Θεσμοί
 • Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Τεχνικές Συνέντευξης
 • Στοιχεία Δικαίου και Δημοσιογραφική Δεοντολογία
 • Θεσμοί και Λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνείς Ειδήσεις
 • Οργάνωση – Έκδοση Εντύπου
 • Οργάνωση – Παραγωγή Ραδιοφωνικών Εκπομπών
 • Οργάνωση – Παραγωγή
 • Τηλεοπτικών Εκπομπών Φωτογραφία Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Χρήση Η/Υ
 • Αγγλικά

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Δημοσιογραφίας» μπορεί να εργαστεί σε:

 • εφημερίδες, περιοδικά
 • τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς
 • ειδησεογραφικά Web Sites και Blogs
 • υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • πρακτορεία ειδήσεων
 • εκδόσεις εξειδικευμένων εντύπων
 • γραφεία Τύπου Υπουργείων, Πρεσβειών, Νομαρχιών, Δήμων, δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • ερευνητικά κέντρα

Faculty

Sorry no post found.