ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Αντικείμενο Σπουδών

Ο «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Με τις αποκτούμενες γνώσεις μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Η ειδικότητα αυτή έρχεται ως αρωγός των αναγκών των Ελληνικών Επιχειρήσεων του Επισιτιστικού χώρου για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά με στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς.

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Αρχές Οικονομικής
 • Τέχνη Μαγειρικής Ι
 • Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι
 • Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός Κουζίνας
 • Τροφογνωσία
 • Υγιεινή Τροφίμων
 • Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ
 • Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ
 • Έλεγχος Εμπορευμάτων
 • Διαιτητική
 • Στοιχεία Εστιατορικής
 • Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
 • Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ
 • Σύνθεση Μενού
 • Τεμαχισμός Κρεάτων Ι
 • Διακοσμητική Παρασκευασμάτων
 • Οινολογία
 • Τέχνη Μαγειρικής ΙV
 • Λογιστικά Πακέτα
 • Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) » μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Εστιατόρια ελληνικής ή διεθνούς κουζίνας
 • Επιχειρήσεις Επισιτισμού – Catering
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής
 • Επιχειρήσεις Εστιατορίων Γρήγορης Εστίασης

Faculty

Sorry no post found.